Шкільні підручники з історії МОН пропагують “русскій мір”?

Заява

Ученої ради Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України Протокол № 1 від 04 лютого 2021 р.

   Ознайомившись на сайті Інституту модернізації змісту освіти МОН України з текстами рецензій експертів на проекти підручників з історії України для 8-го класу, рекомендованих Конкурсною комісією для надання грифу Міністерства освіти і науки, вважаємо неприйнятним ухвалене позитивне рішення по деяких із них.
Як видно з фахових рецензій, підручники 80802, 80704, 80708 містять істотні наукові вади, велику кількість сутнісних та фактологічних помилок, що свідчить про вкрай низький фаховий рівень.
Крім того, підручники тлумачать історію освоєння Степової України в руслі концепції «Новоросії», а підручник 80802 ще й порівнює українців XVII ст. з первісною людиною. Обидва підходи неприпустимі.
Відтак поява в школах таких підручників суперечить здоровому глузду. Вона не тільки вкорінюватиме хибні уявлення про історію України XVI-XVIII ст., а й формуватиме учнів як адептів «русского міра», що загрожує національній безпеці України і втратою в майбутньому держави.
Категорично неприйнятно, особливо в умовах гібридної російсько-української війни, що при ухваленні рішення відповідність підручника науковим стандартам не мала жодного значення. А якраз науковість підручника в усіх цивілізованих країнах є визначальною. І лише ті з проектів, які пройшли сито наукового відбору можуть оцінюватися за іншими параметрами.
Проте Інститут модернізації змісту освіти проігнорував системні недоліки, сукупність яких унеможливлює доопрацювання поданих проектів.
Зрештою, дивує, що не зроблено попередньої перевірки усіх підручників на плагіат, тим більше, що в підручниках 80801, 80704, 80802 виявлено ознаки плагіату.
За таких обставин для виправлення ситуації слід негайно:
1. Скасувати рішення про рекомендацію цих скандальних підручників.
2. Провести перевірку на плагіат усіх щойно затверджених підручників з історії для 8-го класу.
3. Створити незалежну комісію із залученням фахівців-науковців з історії цієї доби, яка б ознайомилася, як із підручниками, так і з рецензіями та ухвалила остаточне рішення щодо відповідності проектів науковим стандартам. 

Сканкопія оригіналу заяви у форматі pdf.