Економічний націоналізм. Матеріали VIIІ всеукраїнської конференції

Будь-яка якісна конференція дає новий науковий приріст який має вагу не тільки для кіл вчених, але й для цілого суспільства. Як ми вже повідомляли 12-13 жовтня за участі Інституту суспільних досліджень відбулась у місті Івано-Франківську відбулась VIII наукова конференція “Економічний націоналізм”. За її результатами було видано збірник наукових праць де розглядаються економічні аспекти в теорії і практиці українського націоналізму. Автори збірника пропонують своє бачення шляхів розвитку економічної політики українського націоналізму на сучасному етапі становлення Української держави.

Прикметним є те, що в Україні тема економічного націоналізму ще 10 років тому була взагалі мало кому відомою. Нею займались лише одиниці, навіть політично обізнані люди та політики знали про економічний націоналізм лише фрагментарно. Тепер за цією темою проводяться Всеукраїнські конференції з міжнародною участю – збирать науковців, аспірантів, студентів, експертів та громадських і політичних діячів. Є ще багато роботи у цьому напрямку, але безперечним є те, що питання економічного націоналізму тепер є темою для обговорення у суспільстві, а отже не за горами державне впровадження цієї платформи економічного розвитку.

Публікуємо сам збірник для ознайомлення громадськості та всіх охочих.

ЕКОНОМІЧНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ_МАТЕРІАЛИ VIIІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ .pdf

Економічний націоналізм. Матеріали VIIІ всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. Івано-Франківськ, 12–13 жовтня 2018 р. / Наук. ред. О. М. Сич. – Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2018. – 368 с.

ЗМІСТ

АДАМОВИЧ С. В. ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОТЕКЦІОНІЗМ В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ (1991–2017 рр.)

БОЙКО Т. І. ЕКОНОМІЧНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ ЯК МОДЕЛЬ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ: МІЖ АЛЬТЕРНАТИВАМИ

БУЛАТОВА О. В., МАРЕНА Т. В. СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПОЛІТИКИ ПРОТЕКЦІОНІЗМУ ЯК ПРОЯВУ ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ В КРАЇНАХ СВІТУ

ВАСИЛЬЧЕНКО С. М. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ: ПРОТЕКЦІОНІЗМ ПРОТИ ФРІТРЕЙДЕРСТВА 

ГАЙ-НИЖНИК П. П. ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО ЛАДУ МАЙБУТНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОЛІТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ОУН (Б) 1940–1970 рр.

ГАЛАЙКО Б. М. СТАНОВЛЕННЯ ІДЕОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІЗМУ ТА СОЦІАЛЬНО#ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ (НА ПІДСТАВІ ВИДАННЯ ОУН «РОЗБУДОВА НАЦІЇ»)

ГОРДІЄНКО М. Г. УКРАЇНСЬКИЙ ОЛІГАРХАТ ЯК ЧИННИК ДЕВАЛЬВАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ГУБСЬКИЙ С. І. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УКРАЇНСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ (20-ті – 50-ті рр. ХХ ст.) У СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

ДЕНИСОВ К. В. ЕКОНОМІЧНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ В УКРАЇНІ: ВІД ПРОТЕКЦІОНІЗМУ НА КОРИСТЬ ОЛІГАРХІВ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ІНТЕРЕСАХ НАЦІЇ

ДЕРЕВІНСЬКИЙ В. Ф. ЕНЕРГЕТИЧНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ ПРОГРАМИ ОУН (Б)

ЗАХАРОВА О. В. ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ СВІТОВОГО РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ КРАЇН

ЄГРЕШІЙ О. І. ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА АКТИВІЗАЦІЇ ПРАВИХ ПАРТІЙ СУЧАСНОЇ ЄВРОПИ

КРАСНОДЕМСЬКА І. Й. ІДЕЇ ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ В КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ

ЛАЗАРОВИЧ М. В. ЗАХОДИ МЕШКАНЦІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ ЩОДО ДОПОМОГИ ПІДРАДЯНСЬКИМ УКРАЇНЦЯМ ПІД ЧАС ГОЛОДОМОРУ 1932–1933 РОКІВ ЯК ВИЯВ УКРАЇНСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ

ЛЕВАНДІВСЬКИЙ О. Т. ІНВЕСТИЦІЇ І ЇХ ЗНАЧЕННЯ В ЕКОЛОГІЇ ДЕРЖАВИ

МАЗУРОК П. П. УКРАЇНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ: ПРОБЛЕМИ ТА ВИРІШЕННЯ

МАТЕРНЯК Д. СТРАТЕГІЧНІ СЕКТОРИ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

МІТЮШКІНА Х. С. ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМУ

ОЛІЙНИК Ю. І. ЕКОНОМІЧНА ЕКСПАНСІЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА БАГАТСТВА НАЦІЇ В УМОВАХ АСОЦІАЦІЇ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

ПАНЧЕНКО В. Г. ТЕОРЕТИЧНІ ДЖЕРЕЛА ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ В КОНТЕКСТІ ПОШУКУ КОМПРОМІСУ «РИНКОВА СВОБОДА VS НАЦІОНАЛЬНА СИЛА»

ПИЛИПЕНКО В. В. ЧИ МОЖЕ АГРАРНИЙ СЕКТОР БУТИ ДРАЙВЕРОМ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ?

ПИЛИПІВ Н. І., ЄМЕЦЬ О. І. ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ

ПОПОВА В. В. УКРАЇНА: ВІД ЕКОНОМІЧНОГО КОЛОНІАЛІЗМУ ДО ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ

ПОПОВ В. Ю. ЕКОНОМІЧНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

ПРОКОПОВ В. Ю. ЕКОНОМІКА ВОЄННОГО ЧАСУ: ДОСВІД ПІДПІЛЛЯ ЗАКЕРЗОННЯ (1943–1947 рр.)

РЕЗНІКОВА Н. В. ПОТЕНЦІАЛ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ В ЕЛІМІНУВАННІ ВІДНОСИН ЗАЛЕЖНОСТІ

РУДЯНИН І. П. ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГАЛИЦЬКОГО ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОГО ДУХОВЕНСТВА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

САЦЬКИЙ П. В. ДОСВІД КВАЛІФІКАЦІЇ Й ПРОТИДІЇ САБОТАЖУ В УНР У 1918–1919 рр.

СИРОТЮК Ю. М. ДОСВІД ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ ПІД ВЛАДОЮ НАЦІОНАЛІСТІВ У СВІТІ

СИТНИК Й. С. ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ УКРАЇНЦІВ: ВИТОКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

СИТНИК О. М. ІДЕОЛОГІЯ «ВОЛЬОВОГО» НАЦІОНАЛІЗМУ Д. ДОНЦОВА КРІЗЬ ПРИЗМУ ЕКОНОМІЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ

СИЧ О. М. КОНЦЕПЦІЯ РАЦІОНАЛЬНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ

СТАМБОЛ І. І. Ю.БАЧИНСЬКИЙ ТА М.ВОЛОБУЄВ: КРІЗЬ МАРКСИЗМ І АНТИКОЛОНІАЛІЗМ ДО ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ

СТУЖИНСЬКА Н. І. ВІЙНА І МИР БІЛОРУСЬКОЇ СЕЛЯНСЬКОЇ ПАРТІЇ «ЗЕЛЕНИЙ ДУБ»

СУС Т. Й. ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА РЕГІОНУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ

ХАРЧЕНКО В. Є. УРЯДОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ

ЦІЖМА Ю. І., ЦІЖМА О. А. ЕКОНОМІЧНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ ЯК РУШІЙНА СИЛА РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ

ЧУПРІЙ Л. В. ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМIЧНОГО НАЦIОНАЛIЗМУ В УКРАЇНI В УМОВАХ ГЛОБАЛIЗАЦIЇ

ШАБАЛА Я. М., ШВАБ А. Г. ВТІЛЕННЯ ІДЕЙ ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ КООПЕРАЦІЇ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У 1920–1930-х рр.

ШИПОТІЛОВА О. П., КОЖАНОВ А. В. ЕКОНОМІЧНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

ЩЕРБІН Л. В. MADE IN FRANCE: ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО ФРОНТУ ФРАНЦІЇ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ