Визначено переможців конкурсу студентських робіт “Український визвольний рух 1920-х – 1950-х років”

18 листопада на історичному факультеті Київського національного університету ім. Т.Шевченка відбулось оголошення результатів конкурсу студентських робіт “Український визвольний рух 1920-х – 1950-х рр.”

Організаторами конкурсу були: Центр досліджень визвольного руху (Львів), Інститут суспільних досліджень (Дніпро), Інституту української національної пам’яті (Київ), історичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка, Національного музею-меморіалу «Тюрма на Лонцького» (Львів), гуманітарного факультету Українського католицького університету, Громадського просвітницького проекту «LIKБЕЗ. Історичний фронт».

Інститут суспільних досліджень представляв почесний директор Володимир Григорович Панченко.
Захід проводився у формі науково-практичного семінару «Відкриті архіви для молодих науковців».

Переможцями стали:

Перше місце  – студент VІ курсу Ніжинського державного універистету ім. М. Гоголя Володимир Баров за за роботу «Річкова війна українських отаманів на Дніпрі 19191921 рр.».

Друге місце – студент V курсу Житомирського державного університету ім. І. Франка Дмитро Ткачук із роботою «Радянська молодіжна політика як спротив поширенню українського національно-визвольного руху на західноукраїнських землях протягом 1940-хІ-ї пол. 1950-х років».

Третє місце – студентка IV курсу Херсонського державного університету Катерина Романюк з роботою «Рерадянізація або шлях від homo sapiens до homo soveticus бойків-переселенців на Херсонщині в середині ХХ століття».

Додатково, журі відзначило ще низку робіт за помітні успіхи.

Відзнаку Івана Патриляка одержала робота  студента ІІІ курсу Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Євгенія Бондарчука «Жіночі волинки на Полтавщині як форма антибільшовицького спротиву».

Олександр Іщук відзначив статтю студентки ІV курсу Маріупольського державного університету Анастасії Пандазі «Підпільна група ОУН в Маріуполі (жовтень  1941  червень  1943)».

Відзнаку Олега Репана дістала студентка V курсу Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка Євгенія Сусло за роботу «Антибільшовицькі селянські повстання на території Слобожанщини в 1921 році».

Руслан Забілий оцінив працю студентки ІІ курсу Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка Ірини Романашенко «Селянський рух на Слобожанщині на початку 1920-х років».

Після нагородження були виголошені доповіді провідних українських науковців і дослідників у тематиці визвольного руху.

Декан історичного факультету КНУ Іван Казимирович Патриляк підрахував та визначив «Демографічні втрати українського населення та визвольного руху в 1939-1960 роках»

Директор Галузевого державного архіву СБУ Андрія Когут розказав про«Архіви колишніх комуністичних спецслужб. Міжнародна співпраця і нові можливості для науковців після ухвалення Закону про доступ до архівів репресивних органів комуністичного режиму».

Науковий співробітник Центру досліджень визвольного руху Ігор Бігун виголосив лекцію «Непрості союзники. Антикомуністична співпраця польських та українських націоналістів»

Декан історичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка Іван Патриляк, керівник просвітницького проекту “ЛІКБЕЗ. Історичний фронт” Кирило Галушко та почесний директор Інституту суспільних досліджень Володимир Панченко

Нагадаємо, що студентські роботи оцінювало журі у складі: Голова Українського інституту національної пам’яті к. і. н. Володимир В’ятрович, Директор Центру досліджень визвольного руху та Генеральний директор Національного музею-меморіалу «Тюрма на Лонцького» к. і. н. Руслан Забілий, декан Історичного фаультету КНУ ім. Т. Шевченка д. і. н. Іван Патриляк, доцент кафедри історії Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара та представник Інститут суспільних досліджень к. і. н. Олег Репан, науковий спіробітник ЦДВР, завідувач відділу Національного музею історії України к. і. н. Олександр Іщук, старший викладач кафедри нової і новітньої історії України Українського католицького університету к. і. н. Василь Стефанів.

 


Оригінали робіт усіх учасників знаходяться на сайті ЦДВР

Роботи учасників конкурсу-2017:

Баров Володимир Річкова війна українських отаманів на Дніпрі 19191921 рр. 

Бондарчук Євгеній  Жіночі волинки на Полтавщині як форма антибільшовицького спротиву

Волкова Ірина Життя та діяльність Шукатки Андрія Андрійовича «Шрама», «Гліба» в структурах ОУН(б)

Джараєва Асіят Рух опору радянській владі у Катеринославській губернії на початку 1920-х років: міфологеми – історичні реалії

Колосовська Діана Образи чоловіків-підпільників у спогадах: Марія Савчин та Галина Коханська

Колодій Аліна Сприйняття збройних акцій ОУН українським населенням Східної Галичини в 30‑ті роки ХХ століття

Косовська Ірина Процес створення армії УНР

Кравченко Микола Націоналістичний рух опору на окупованій Румунією території України під час Другої світової війни

Куряча Марія Учасники визвольного руху ОУН-УПА на Вінниччині

Мазурчак Лідія Образ членів ОУН-УПА на сторінках дрогобицької обласної газети «Радянське слово» за 1946 рік

Максимовський Андрій Методика пропаганди ОУН до східних українців

Пандазі Анастасія Підпільна група ОУН в Маріуполі (жовтень  1941  червень  1943)

Рейтій Галина Селянський опір колективізації в 1944–1950 роках на Закарпатті

Романашенко Ірина Селянський рух на Слобожанщині на початку 1920-х років

Романюк Катерина Рерадянізація або шлях від homo sapiens до homo soveticus бойків-переселенців на Херсонщині в середині ХХ століття

Сусло Євгенія Антибільшовицькі селянські повстання на території Слобожанщини в 1921 році

Ткачук Дмитро Радянська молодіжна політика як спротив поширенню українського національно-визвольного руху на західноукраїнських землях протягом 1940-хІ-ї пол. 1950-х років

Федорук Іванна Розвідувальна діяльність українських націоналістів 1921-1945 рр.

Хоменко Денис Світоглядні засади реакції українського селянства на політику суцільної колективізації в 1929–1933 рр.

Ярич Володимир Кам’янець–Подільська область в теоріях та практиках Центрального проводу українських націоналістів 1952–1953 рр.