Історично-політична географія західної частини Дашт-і Кипчак напередодні монгольського завоювання // ХІV сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції

Пилипчук Я.В.

Історично-політична географія західної частини Дашт-і Кипчак напередодні монгольського завоювання // ХІV сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції

Історично-політична географія західної частини Дашт-і Кипчак напередодні монгольського завоювання // ХІV сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції. Київ, 13-15 травня 2010 р. – Київ, 2010. – С. 67-69.

Файл у форматі pdf (507 Кб) – Історично-політична географія західної частини Дашт-і Кипчак напередодні монгольського завоювання