Куманська єпископія // ХІІ сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції

Пилипчук Я. В.

Куманська єпископія // ХІІ сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції

Куманська єпископія // ХІІ сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції. Київ, 2-3 жовтня 2008 р. – Київ, 2008. – С. 71 – 73.

Файл у форматі pdf (410 Кб) – Куманська єпископія // ХІІ сходознавчі читання А. Кримського.