Команда

Панченко Володимир

Почесний директор Інституту суспільних досліджень.

Освіта: технічна (Дніпропетровський інститут інженерів транспорту); магістр ділового адміністрування (Міжнародний інститут менеджменту, м. Київ); магістр державного управління (Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної Академії державного управління при президентові України).

Кандидат історичних наук (2009 р.).

Має значний досвід роботи у бізнесі (1990-2009 рр.), на державній службі, та в якості громадського діяча.

Засновник ГО «Інститут суспільних досліджень» (2003 р.) Один з ініціаторів дослідження та відродження археологічної пам’ятки національного значення – “Старої Самарі – Богородицької фортеці”.

Сфера зацікавлень: економічна теорія та історія. Економічний націоналізм, неопротекціонізм, економічний патріотизм. Економічна платформа націоналістичних організацій в Україні в 1920-1950-х роках.

Автор чисельних статей для газет та наукових видань. Організовував та приймав участь у наукових та презентаційних заходах. Періодично виступає в якості експерта з економічних питань на радіо, ТБ та в періодичних виданнях.

Основні публікації:

 • 50 відтінків самолегітимації. Від економічного націоналізму до економічного патріотизму. – К.: Аграр Медіа Груп, 2018. – 280 с.
 • Держава біля керма: теорія та практика українського економічного націоналізму (XX – початку XXI ст.): монографія. – Дніпро : Герда, 2017. – 340 с.
 • Формування економічної платформи українського націоналістичного руху у 1920-1950-х роках. – Д.: Свидлер А.Л., 2009. – 304 с.
 • Ідеологія сучасного українського націоналізму: економічний аспект. – Д.: Акцент ПП, 2012. – 104 с.
 • Економічна стратегія ОУН 1920-1950-ті: розробка та реалізації. – К., 2011, – 80 с.
 • Кубань в уявній географії українських націоналістичних інтелектуалів 20-40-х років XX ст. // Козацька спадщина: альманах. – Київ. – 2008. – Вип. 4.
 • Українське національне харчування: минуле і майбутнє. Уроки здоров’я. – Д.: Герда, 2009. – 234 с.

 

Репан Олег

Заступник директора з наукової роботи Інституту суспільних досліджень.

Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара.

Сфера зацікавлень: історія українського козацтва, історія м. Дніпро козацького періоду.

Організатор проведення наукових та освітніх заходів:

 • Всеукраїнська наукова конференція «Український визвольний рух 20-50-х рр. ХХ ст.: актуальні проблеми дослідження» (Дніпропетровськ, 22-23 вересня 2006 р.).
 • Фотовиставка «Українська повстанська армія: історія нескорених» (29.10.08 р. – 06.11.08 р., за дорученням ректора та на прохання обласного управління СБУ).
 • Міжнародна наукова конференція «Україна – Кубань: ретроспектива етнокультурних взаємин» (Дніпропетровськ, 25-26 червня 2008 р.).
 • Всеукраїнська наукова конференція  «Український визвольний рух і національне питання під час Другої світової війни» (Дніпропетровськ, 15-16 червня 2012 р.).
 • Всеукраїнська наукова конференція “Кордони культур і культура кордонів: козацька Україна XVIII ст. та її сусіди”» (Дніпропетровськ, 5-6 липня 2013 р.).
 • Студентський науковий гурток, в межах якого були організовані творчі зустрічі з к.і.н., с.н.с. Інституту історії України НАНУ Станіславським В. (Київ), к.і.н. В’ятровичем В. (Київ), к.і.н. Маслійчуком В. (Харків),  к.і.н., с.н.с. Інституту історії України НАНУ Савчуком Ю. (Київ), д.і.н., зав.кафедрою історії Києво-Могилянської академії Яковенко Н. (Київ), зав. відділом “Суботівський історичний музей” НІКЗ “Чигирин”  Гуглею В., к.і.н., доцентом кафедри давньої та нової історії України Київського національного університету О.Сокирком, к.і.н., доцентом кафедри історіографії та джерелознавства Запорізького державного університету В.Мільчевим, д.і.н., с.н.с. Інституту історії України НАНУ Т.Чухлібом. (Київ) та ін.
 • Студентські наукові читання з історії ОУН та УПА (у 2003, 2004 та 2005 роках), Всеукраїнські студентські наукові читання з історії української консервативної думки, похід історичними місцями Холодного яру, ознайомлення з історичними місцями м. Чернігів, історико-краєзнавча екскурсія на р. Кам’янка тощо.

Виступав організатором «круглих столів» та брав участь у якості експерта в прес-конференціях, присвячених дражливим питанням української історії (дискусія навколо передатування м. Дніпропетровськ, козацько-єврейські стосунки, Друга світова війна та український визвольний рух, історія УПА тощо).

Загалом автор понад 50 наукових статей. Член редколегії збірників наукових праць «Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті» та «Січеславський альманах».

Основні публікації:  

 • «Іржа на лезі: лівобережне козацтво і російсько-турецька війна 1735-1739 рр.» – К.: Києво-Могилянська Академія, 2009. – 195 с.
 • «Палімпсест: поселення XVI-XVIII століть в історії Дніпропетровська». – К.: Українські пропілеї, 2008. – 268 с. (у співавторстві).

 

Рева Ірина

Науковий співробітник Інституту суспільних досліджень.

Філолог, журналіст, громадський діяч.

Сфера зацікавлень: психологія, етнопсихологія, історія.

Як журналіст співпрацює з газетами «Лица», «Народна армія», «Україна молода», «Днепр вечерний», інтернет-ресурсами: «Експедиція 21», «ГРАД».

Автор великої кількості газетних матеріалів з історії України, з психології та етнопсихології, а також присвячені світоглядним проблемам постколоніального суспільства та «суспільства споживання».

Основні публікації:

 • «По той бік себе: соціально-психологічні та культурні наслідки Голодомору та сталінських репресій» (м.Дніпропетровськ, 2013 р., рецензент к.псих.н. Т.Воропаєва)
 • «Місія третього покоління». (Київ, 2018. Tempora)
 • «Ідентифікація з агресором частини українського суспільства як психологічний наслідок Голодомору 1932-1933 років» (опубл. в «Матеріали Міжнародної наукової конференції «Голод в Україні у першій половині ХХ ст.: причини та наслідки (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947)».
 • Автор-упорядник каталогу пам’ятних місць «Дніпропетровщина туристична (м.Дніпропетровськ, 2012 р.)».

 

Прокопов Вадим

Науковий співробітник Інституту суспільних досліджень.

Освіта: диплом магістра історії з відзнакою.

Працював асистентом кафедри історії України ДНУ ім. Олеся Гончара (2015 р.). Зараз аспірант Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Сфера зацікавлень: історія повсякдення, історія Українського визвольного руху 1930-1940-вих років, воєнно-історична антропологія.

Призер всеукраїнських студентських олімпіад та турнірів з історії; автор проектів, які здобували наукові гранти; учасник чисельних конференцій та семінарів; автор низки наукових публікацій.

Основні публікації:

 • Релігійність та забобонність в українському повстанському середовищі Закерзоння (1943–1947 рр.) // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. К.: «Видавництво «Гілея», 2018. Вип. 136(9) с. 60-65.
 • Смерть в уявлення та практиках українських повстанців Закерзоння (1943–1947 рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя: ЗНУ. 50 с. 229-237.
 • Бойові поранення українських повстанців Закерзоння та їх лікування (1943-1947 рр.) // East European Scientific Journal. 10(38), part 3 с. 17-24.
 • Ставлення українських повстанців Закерзоння до євреїв: контент-аналіз мемуарних джерел // Східноєвропейський історичний вісник. Дрогобич: Посвіт. Спеціальний випуск 3. с. 318-332.
 • Василь Галаса та Марія Савчин: гендерні особливості сприйняття підпільної боротьби ОУН // Український визвольний рух. – Л.: Ін-тут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; ЦДВР, 2013. Зб. 18. с. 209–227.

 


Катерина Дубінська

Науковий співробітник Інституту суспільних досліджень.

Освіта: диплом магістра історії з відзнакою.

Аспірантка Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Практикуючий викладач історії.

Сфера зацікавлень: політичні еліти Радянської України, тоталітарні ідеології, українська інтелігенція 1920-30-х рр., історія освіти.

Автор ряду наукових публікацій, учасниця міжнародних та Всеукраїнських конференцій та семінарів.

Основні публікації:

 • Портрет представника української партійної номенклатури у повоєнне 20-ліття // Одіссос. Актуальні проблеми історії, археології та етнології. Матеріали V-ї міжнародної конференції «Одеські читання ‒ 2013». ‒ Одеса, 2014.‒ с.155-157.
 • Партійно-комуністична освіта Радянської України у 1920–1930-х рр. // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 29-30 червня 2016, м. Дніпро. / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпро, 2016. – с. 202-204.
 • Процеси «перевиховання» науково-історичного середовища УСРР у 1920-х рр. // Вісник Дніпровського ун-ту. Серія: Історія та археологія. – готується до друку.

 

Юрій Бандура

Молодший науковий співробітник.

Освіта: студент IV курсу історичного факультету ДНУ ім. О. Гончара.

Очолював науковий комітет у складі Студентської Ради факультету в 2016-2017 рр. Автор та один з ідейних натхненників медіа-проекту “Етажерка” (онлайн платформа для авторських курсів лекцій викладачів у галузі гуманітарних студій).

Сфера зацікавлень: варваристика та медієвістика, історична антропологія, інтелектуальна історія.

Учасник Всеукраїнських конференцій, автор наукових статей і тез.


Основні публікації:
 • Символічний характер та супровідні ритуальні атрибути переселення готів з Південної Прибалтики до Північного Причорномор’я (І – ІІІ ст. н. е.) (електронна публікація).
 • Заручництво як форма аристократичного виховання (досвід римсько-варварських взаємин пізньоантичної доби ІV – V ст. н.е.) // Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції 20-21 квітня 2017 р. Дніпро-Одеса, 2017. – с. 65-68.

 

Ольга Пасіцельська

Експерт Інституту суспільних досліджень.

Докторант Єврейського університету в Єрусалимі (The Hebrew University of Jerusalem).

Учасник культурно-просвітницького молодіжного руху «Культурна революція. Експеримент».

Освіта: диплом магістра з політичних комунікацій (Єврейський університет в Єрусалимі).
Диплом бакалавра з видавничої справи та редагування (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара).

Сфера зацікавлень: Ідеологічні дискурси в ЗМІ, фреймінг, міфотворення та формування національних ідентичностей, вплив пропаганди та рецепція ідеологічних наративів під час конфлікту.

Основні публікації:
Pasitselska O. (2017). Ukrainian crisis through the lens of Russian media: Construction of ideological discourse. Discourse & Communication 11(6): 591–609.

 

Павло Солод

Експерт Інституту суспільних досліджень.

В 2008 році закінчив соціологічний факультет ХНУ ім. В.Н.Каразіна за напрямком політична соціологія. Працював в Інституті Глобальних Стратегій на посаді політолога.

Сфера фахових інтересів: політичний аналіз; соціологія; аналіз електоральної поведінки.

 

 

 

 

Фролов Андрій

Експерт Інституту суспільних досліджень.

Кандидат наук з державного управління. Автор понад двадцяти фахових наукових праць та науково-аналітичних доповідей, співавтор трьох колективних монографій та спеціалізованого словнику.

Має значний досвід роботи в сфері державного управління. Обіймав керівні посади в центральних та місцевих органах виконавчої влади. Безпосередньо брав участь у підготовці та реалізації низки нормативно-правових актів, програм і стратегій розвитку держави.

Сфера фахових інтересів: державне управління та стратегічне планування; інституціональна економіка; енергоефективність та енергозбереження; продовольча безпека; регіональний розвиток.

 

Павло Петерс

Експерт Інституту суспільних досліджень.

Працював керівником з розвитку інвестиційних проектів та кредитним менеджером у провідних вітчизняних компаніях. Має широкий досвід співпраці з українськими та  іноземними фінансовими організаціями.

Сфера фахових інтересів: кредитування та розвиток експорту; розвиток виробничого потенціалу українських підприємств; формування позитивного іміджу українського бізнесу; митне законодавство.

 

 

Павло Вернівський

Експерт Інституту суспільних досліджень.

Економіст. Працював в банківських, страхових та інвестиційних організаціях.

Сфера фахових інтересів: зовнішньоекономічна політика; інвестиційна політика; ринок капіталів.

 • Вхід