Досвід проектів

Громадська організація «Інститут суспільних досліджень» (ІСД) за історію свого існування мала різноманітний досвід діяльності. З огляду на її науково-дослідну та просвітницьку спрямованість, першочерговими є напрям підтримки та популяризації історичних і суспільно важливих розробок. Інститут брав участь в роботі грантових програм. Курував випуск щомісячної газети та зйомку фільмів.

Дослідницька та видавнича робота:

 • “50 відтінків самолегітимації. Від економічного націоналізму до економічного патріотизму”. Автор к.і.н. Володимир Панченко (2018)
 • “Ідеалістично-прагматичний світогляд сучасного українця”. Авторський колектив Галина Дичковська, Віктор Кривенко, Володимир Панченко, Олег Репан (клуб Коло, Інститут суспільних досліджень, 2018)
 • “Держава біля керма: теорія та практика українського економічного націоналізму (XX – початку XXI ст.)” Автор к.і.н. Володимир Панченко (2017)
 • «По той бік себе: соціально-психологічні та культурні наслідки Голодомору та сталінських репресій» Автор журналіст та дослідник Ірина Рева (2013 р.)
 • Шарль де Пейссонель «Записка о Малой Татарии». Упорядник Владислав Грибовський (2013 р.)
 • “Ідеологія сучасного українського націоналізму: економічний аспект”. Автор к.і.н. Володимир Панченко (2012)
 • «Економічна стратегія ОУН 1920-1950-ті: розробка та реалізації». Автор к.і.н. Володимир Панченко (2011 р.)
 • Інститут організував створення та видання каталогу туристичних об’єктів Дніпропетровської області” Дніпропетровщина туристична” українською та англійською мовами. (2012)
 • «Іржа на лезі: лівобережне козацтво і російсько-турецька війна 1735-1739 рр.». Автор к.і.н. доцент кафедри історії України Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара Олег Репан (2009 р.)
 • «Формування економічної платформи українського націоналістичного руху у 1920—1950-х роках». Автор – к.і.н. Володимир Панченко (2009 р.)
 • «Українське національне харчування: минуле і майбутнє. Уроки здоров’я». Автор к.і.н. Володимир Панченко (2009 р.)
 • «Фастфуд великий и ужасный». Автор к.і.н. Володимир Панченко (2009 р.)
 • «Перлини козацького Присамар’я: містечко Самарь та Богородицька фортеця. Проблеми археології Подніпров’я». Тематичний збірник наукових праць за редакцією д.і.н., проф. Ірини Ковальової
 • «Жизнь, проведенная в могиле» Мемуари д.і.н., проф. Ірини Ковальової (2009 р.)
 • «Петро Калнишевський та його доба. Документи та матеріали». Упорядник В.Грибовський, Володимир Мільчев (2009 р.)
 • “Народження нової ери” Автор – Левко Лук’яненко. Збірник статей, 3-тє видання виправлене та доповнене. (2008 р.)
 • «Нариси з історії української консервативної думки». Автор – к.і.н., науковий співробітник Інституту українознавства НАНУ (м.Львів) Андрій Портнов.
 • «Балаклійський полк. 1669-1677 рр.» Автор – к.і.н. В.Маслійчук (Харків). Книга видана у Харкові у 2005 р.
 • «Суботів Хмельницьких». Автор – В.Гугля, зав.відділом «Суботівський історичний музей» Чигиринського національного істрико-культурного заповідника. Книга видана накладом 1 500 прим. у Дніпропетровську 2006 р. коштом ІСД.
 • «Рицарське усвідомлення козацтва». Автор – к.і.н. Репан О. Методичка видана коштом ІСД.
 • ІСД виступає серед засновників фахового наукового збірника «Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження»
 • Певний ІСД час підтримував науковий збірник «Козацька спадщина»

 

Організація наукових конференцій

 • 12-13 жовтня VIII наукова конференція “Економічний націоналізм”. Інститут суспільних досліджень – співорганізатор (м. Івано-Франківськ, 2018)
 • 5 жовтня ІV Всеукраїнська наукова конференція «Наддніпрянська Україна: проблеми історії освіти, науки та духовно-культурного життя». (м. Дніпро, 2018)
 • 5–6 липня 2013 за сприяння ІСД була проведена Всеукраїнська наукова конференція «Кордони культур і культура кордонів: козацька Україна XVIII cт. та її сусіди»
 • 15-16 червня 2012 ІСД спільно з Центром дослідження визвольного руху та Всеукраїнським центром вивчення Голокосту «Ткума» організував наукову конференцію «Актуальні проблеми вивчення українського визвольного руху 1920–50-х рр.»
 • 28 квітня 2009 була про­ве­де­на Науково-практична конференція «Проблеми історії та культури Присамар’я» організована Інсти­ту­том суспільних досліджень спільно з Дніпро­пет­ровсь­кою об­лас­ною ор­ганізацією Національ­ної спілки краєзнавців України за підт­рим­ки управління освіти Ново­мос­ковсь­кої рай­он­ної дер­жав­ної адміністрації.
 • У вересні 2008 р. спільно з Києво-Могилянською академією проведено круглий стіл, присвячений проблемам датування міст. Матеріали видано коштом ІСД.
 • “Україна-Кубань: ретроспектива етнокультурних взаємин” (Дніпропетровськ, серпень 2008 р.).
 • У грудні 2007 р. спільно з кафедрою історії України ДНУ та Центром дослідження визвольного руху (Львів) проведено наукову конференцію з історії ОУН та УПА «Ідеологія та практика ОУН: актуальні проблеми вивчення». Доповіді видані у збірнику ЦДВР «Український визвольний рух» (Львів).
 • ІСД виступив співорганізатором обласних краєзнавчих конференцій: “Козацька традиція в ґенезі населених пунктів Півдня України XVII–XIX ст. (Нікополь, жовтень 2007 р.);
 • У травні 2007 ІСД провів всеукраїнську наукову конференцію «Глобалізм та націоналізм як економічні системи». Матеріали видані ІСД.
 • У вересні 2006 р. спільно з кафедрою історії України ДНУ та Центром дослідження визвольного руху (Львів) проведено наукову конференцію з історії ОУН та УПА «Український визвольний рух 20-50-х років ХХ ст.» Доповіді видані у збірнику ЦДВР «Український визвольний рух» (Львів).
 • У жовтні 2005 у м. Дніпропетровськ була проведена наукова конференція «Історія Організації українських націоналістів та Української повстанської армії» (Дніпропетровськ, жовтень 2005 р.),
 • У листопаді 2005 р. спільно з Інститутом історії козацтва Інституту історії України НАНУ та Національним гірничим університетом проведено установчу конференцію Дніпропетровської філії Інституту історії козацтва. З доповідями можна ознайомитися в збірнику «Січеславський альманах: збірник наукових праць з історії українського козацтва» – Дніпропетровськ, 2005 – Вип.1.
 • У березні 2005 р. у м. Дніпропетровськ була організована науково-практична конференція «Консервативне світобачення: ідеологія та психологія»

 

Співпраця з грантовими програмами

Інститут має позитивний досвід виконання грантових програм. У 2009 р. за сприяння міжнародного центру «Відродження» ІСД провів моніторинг виконання міського бюджету м. Дніпропетровська у гуманітарній сфері.
Інформація на сайті міжнародного фонду “Відродження”
Річний звіт фонду за 2008 р.

Аналітичний звіт за результатами громадського моніторингу виконання бюджету міста Дніпропетровська у гуманітарній сфері за 2009 рік

Проведену нашим Інститутом роботу відзначили науковці: “Основні висновки, зроблені за результатами моніторингу, на нашу думку, можуть бути використані виконавчими органами Дніпропетровської міської ради з метою підвищення демократичності бюджетного процесу” [Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. – 2010, №4. – с. 49-50].

 

Робота з школярами та студентами:

 • Інститут суспільних досліджень з 2012 року виступає ініціатором та організатором проведення студентського конкурсу наукових робіт «Український визвольний рух». Конкурс проводився 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роках.
 • Протягом 2004-2005 років при ІСД функціонував клуб любителів історії «Гайда У». Близько 15 осіб, переважно учні старшої школи та студенти ВНЗ. Раз на 2 тижня – засідання, на які запрошувалися історики і краєзнавці міста та області. Клуб здійснював туристичні походи – байдарками по р.Сейм, на фортецю Стара Самарь з практичними розкопками під керівництвом співробітника археології Придніпров’я ДНУ В.Векленка, на о.Хортиця для участі в козацькому фестивалі.
 • Здійснено низку поїздок та походів історичними місцями України, зокрема байдарковий похід р.Сейм (від Путивля до Батурина) – липень 2004 р. і піший похід Холодним Яром (від Сміли до Чигирина) – серпень 2005 р.
 • ІСД провів два міських конкурса на творчу роботу з історії українського козацтва: «Чи було українське козацтво рицарською спільнотою?» (весна 2004 р.) та «Що спільного та відмінного між запорозьким та донським козацтвом?» (осінь 2004 р.). Переможці отримали грошові призи та поїхали на екскурсію до Чигирина і Суботова.
 • У 2007–2008 р. у м. Орджонікідзе, був організований конкурс «Україна — козацька держава»

 

Публічні заходи

Для ознайомлення громадськості з власними виданнями та суспільними і науковими проблемами Інститут організував велику кількість презентацій, прес-конференції, круглих столів, відкритих дискусій, лекцій, зустрічей.
Інститут суспільних досліджень є партнером Інституту “Ткума” в організації “Дніпровського історичного клубу”. Він проводиться на базі Музею «Пам’ять єврейського народу і Голокост в Україні», як майданчик для зустрічей професійних істориків і тих, хто цікавиться історією, для неформального спілкування. На кожне засідання клубу запрошуються відомі вітчизняні та зарубіжні дослідники.

 

Відео

 

Збереження історичних пам’яток

З 2007 року ІСД опікується пам’яткою «Новобогородицька фортеця» (півострів Стара Самарь, на околиці сучасного м. Дніпро) та ініціював надання території пам’ятки статусу історико-археологічного заповідника, щоби зберегти її від негативного впливу людської діяльності. ІСД фінансував діяльність Науково-дослідної лабораторії археології Придніпров’я, що веде розкопки на місці фортеці. На 1686 квадратних метрах дослідженої території виявлено понад 10 тисяч артефактів. ГО “Інститут суспільних досліджень” ініціював проведення мистецьких та фольклорно-етнографічних фестивалів на Старій Самарі, щоб підвищити інтерес громадськості до цього унікального об’єкта.

 

«Експедиція ХХІ»

Громадська організація «Інститут суспільних досліджень» виступала куратором Всеукраїнської щомісячної історико-культорологічної газети «Експедиція ХХІ».

 • Вхід