Книга “Етнонаціональний світ Придніпров’я”

 
3 червня на історичному факультеті Дніпровського національного університету відбулась презентація книги “Етнонаціональний світ Придніпров’я”, яка вийшла за організаційного сприяння Інституту суспільних досліджень.
Етнонаціональний світ Придніпровя: колективна монографія. Частина 1. – Х.: ФОП Панов А. М., 2018. – 160 с.
Підготовлена колективна монографія є першою частиною великого наукового проекту, розрахованого на чотири взаємопов’язані складові частини. За своєю структурою дослідження підрозділяється на вступ (написаний проф. С. І. Світленком) та три розділи. У першому та другому розділах (автори – доц. З. П. Маріна та к.і.н. О. В. Ромашко) висвітлено стародавній період етнічної історії Придніпров’я та проблему древніх слов’ян і народів Великого Степу в краї ІХ–ХV ст. У третьому розділі (автори – доц. О. А. Репан та доц. С. М. Каюк) показано процес козацької колонізації, міжетнічні взаємини і фронтирну ідентичність населення Придніпров’я (ХVІ – ХVІІІ ст.).

ЗМІСТ

Вступ.

Розділ 1. Стародавній період етнічної історії Придніпров’я
1.1. Етнокультурна ситуація у регіоні за верхнього палеоліту, мезоліту та неоліту.
1.2. Етнічні процеси за часів бронзового віку.
1.3. Скіфо-сарматська епоха в етнічній історії краю.
1.4. Словʼяни та кочовики періоду «великого переселення народів».

Розділ 2. Древні слов’яни і народи Великого степу в краї ІХ – ХV ст.
2.1. Слов’яни і народи Великого степу (хозари, печеніги, половці) в ІХ–ХІІІ ст.
2.2. Етнічна мапа Степового кордону в ХІІІ – ХV ст.

Розділ 3. Козацька колонізація, міжетнічні взаємини і фронтирна ідентичність населення Придніпров’я (ХVІ – ХVІІІ ст.)
3.1. Формування мережі населених пунктів
3.2. Взаємодія української населення регіону з іншими етносами у воєнно-політичній площині
3.3. Міжетнічні взаємини населення Запорозької Вольностей
3.4. Фронтирна ідентичність

Придніпров’я, важливою складовою якого згідно з сучасним адміністративно-територіальним поділом України є Дніпропетровська область, розташоване у стратегічне важливому історико-географічному регіоні Дніпровського Надпоріжжя. Відмітна особливість історичного процесу в цьому краї полягає в тому, що він із давніх часів перебував на перетині різних цивілізаційних впливів, що виявлялося в його етнічному й мовно-культурного багатоманітті.

Як відомо, терени Придніпров’я почали залюднюватися ще з давньокам’яного віку. Вони приваблювали первісних людей прозорою водяною гладдю Дніпра, Самари, Орелі, багатьох інших річок та озер, широтою неосяжних степових просторів, небаченою родючістю чорноземних земель, сонячними теплими повітряними масами і загалом сприятливим південним кліматом. Із сивої давнини в краї оселялися працьовиті й мужні люди: рибалки, мисливці, землероби та скотарі, які представляли єдину індоєвропейську мовну сім’ю і водночас належали до різних археологічних культур.

Об’єктом дослідження є етнонаціональні та міжетнічні процеси на Придніпров’ї, а предметом – виникнення, розвиток та еволюція етносів та їх міжетнічні та міжнаціональні стосунки в різні історичні епохи.

Безперечно, дослідження, написане на основі різноманітних першоджерел та літератури, представлятиме інтерес для істориків, краєзнавців, студентів, усіх, хто цікавиться минулим рідного краю.

 

 

  • Вхід