Відео. Г. Виноградов: “Давньоруська державність: теологічно-лінгвістична модель”

Відео з презентації книги Г. Виноградова «Давньоруська державність: теологічно-лінгвістична модель та принципи практичної реалізації»

Геннадій Миколайович Виноградов – відомий дніпровський історик, кандидат історичних наук, доцент, викладач Дніпровського гуманітарного університету, лінгвіст, спеціаліст по історії Середніх віків та Київської Русі.

Перша частина. Особливості давньоруської медієвістики

Вступна “теоретична” частина відео Чим є давньоруське середньовіччя для дослідника? Своєрідність середньовічних джерел, їх аналіз та інтерпретація. Теологічні та лінгвістичні моделі пізнання історії Київської Русі.

Друга частина. Середнє Подніпров’я в уявленнях Київської Русі.

Тут йдеться про усвідомлення території Середнього Подніпров’я християнськими середньовічними інтелектуалами. Літописці Київської Русі досить уважно ставилися до цієї місцевості, оскільки вона була свого роду прикордонням між літописним слов’янським племенем уличів та тюрксько-іранськими народами. Була своєрідним містком між осілим і кочовим світом. Саме тут за легендою, загинув князь Святослав у битві з печенігами, а пізніше тут був залишений повалений ідол Перуна після прийняття Києвом хрещення. На сучасних теренах міста Дніпра на перехресті річок Самара та Дніпро було й поселення уличів.

Третя частина. Геннадій Виноградов про свою нову книгу

Тут шановний історик розповідає про саму книгу, головний задум та гіпотезу. Основною ідеєю є те, що Київська Русь засновувалась як віддзеркалення ідеальних символів закладених у Святому Письмі. Підґрунтям була так звана богословсько-лінгвістична модель, яку історики-мідієвісти можуть розшифровувати через середньовічні тексти. Відомо, що у Середні віки релігія була провідною складовою ідентичності людини. Від святих подій та явищ, з опорою на сакральну символіку створювалось і обґрунтовувалось саме тогочасне суспільство та держава.

  • Вхід