По той бік себе

«По той бік себе: соціально-психологічні та культурні наслідки Голодомору та сталінських репресій»
Науково-популярне видання.

ЗМІСТ

Вступне слово
Передмова
Частина 1. «БІТІЄ ОПРЄДЄЛЯЄТ СОЗНАНІЄ»
1. Кулак як спосіб виховання
2. «Угода» про взаємну довіру
3. Дисбаланс влади та «винайдення» провини
4. Тортури та «кава-брейк»
5. «Червона рулетка» та навчена безпорадність
6. «Промивання мізків» за методикою Бідермана
6.1. Відокремлюй та володарюй – ізоляція (соціальна, культурна, просторова)
6.2. Уведення у стан психічного та фізичного виснаження
6.3. «Марші на яйцях» – монополізація сприйняття
6.4. Милосердя агресора: спочатку вигадати «гріхи», а потім їх пробачати
6.5. «Не висовуватись» – знецінення індивідуальності
7. «По той бік себе»
Частина 2. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ РОЗКУРКУЛЕННЯ Й ГОЛОДОМОРУ
1. ВПЛИВ ГОЛОДУ ТА СТРАХУ НА ДИТЯЧУ ПСИХІКУ
1.1. Синдром «базової недовіри» до світу
1.2. Негативне ставлення до себе та свого тіла
1.3. Не набута / втрачена суб’єктність
1.4. Розлади харчової поведінки
2. ПРОЯВИ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕГРАДАЦІЇ В УМОВАХ
ГОЛОДУ ТА СТРАХУ
2.1. Регресія особистості
2.2. Досвід беззаконня – криміналізація суспільства
2.3. Виконання злочинних наказів
2.4. «Більшовицька мораль» та внутрішньоособистісні конфлікти
2.5. Навчена безпорадність
2.6. Нехіть до праці та втрата майстерності

2.7. Запобігання перед владою
3. ОСЛАБЛЕННЯ РОДИННИХ ЗВ’ЯЗКІВ
ТА РОЗПОРОШЕННЯ СУСПІЛЬСТВА
3.1. Деформація сімейних зв’язків та притлумлення родинних почуттів
3.2. Втрата родинних та національних свят, традицій
3.3. Недовіра до людей, деформація образу української національної спільноти
4. СТРАХ ЯК ДЕСТРУКТИВНИЙ ФАКТОР У ЖИТТІ
СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
4.1. Страх дії, страх влади та страх змін – фатум
4.2. Страх голоду та злиднів – проблема міри
4.3. Страх смерті – «синдром уцілілого»
4.4. Страх покарання – конформність та подвійні стандарти
4.5. Страх відбутися – алкоголь, наркотики, втеча у «віртуальний світ»
Частина 3. ІДЕНТИФІКАЦІЯ З АГРЕСОРОМ
1. РОЗБУДОВА РАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ. ПОГЛЯД ОЧИМА ІСТОРИКІВ
1.1. Зміна національної ідентичності, віддалення від родини
1.2. Винайдення «спільної» історії
1.3. Символічне привласнення простору
1.4. Створення радянського «пантеону»
1.5. Радянські свята
1.6. Демонстрація «розквіту» радянської української культури
2. ТЕРОР ГОЛОДОМ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ З АГРЕСОРОМ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВИМІР
2.1. Голод як фактор впливу на суспільну свідомість
2.2. Механізм руйнування особистості в умовах голоду
2.3. Смисловий вузол: українська мова та культура = голод
2.4. Ідентифікація з агресором
2.5. Агресор та жертва
2.6. Дев’ять маркерів залежності
2.7. Чотири фактори любові до агресора
2.7.1. Загроза фізичному та психологічному виживанню
2.7.2. Сприйняття агресора як такого, що виявляє доброту
2.7.3. Ізоляція жертви
2.7.4. Сприйняття дійсності «очима агресора»
4. ЗБАЛАНСОВАНЕ УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО