Наглядова рада

Інститут суспільних досліджень має зовнішню наглядову раду – орган спостерігачів, партнерів та симпатиків нашої громадської організації. До її  складу входять відомі науковці, що представляють різні гуманітарні дисципліни.

 

Список членів наглядової ради ІСД:

  • Сокирко Олексій – кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої та нової історії України Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • Черкас Борис – доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу історії України Середніх віків та Раннього Нового часу Інституту історії України НАН України
  • Стародубець Галина – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Житомирського державного університету імені Івана Франка
  • Дичковська Галина – кандидат філософських наук, лектор, громадська діячка (Івано-Франківськ)
  • Сєряков Сергій – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
  • Луняк Євген – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя

  • Вхід